The Museum of Peja/ Pec/ Muzeu i Pejës/ Muzej u Peći

DSC_1604 (photo by Virtyt Morina)

(fotografia nga Virtyt Morina)

This traditional style ‘konak’ house, known as the Konak of Bey Tahir, dates from the eighteenth century and holds a bijou collection of ethnographic artefacts as well as reconstructions giving a sense of the elegance of city life in Kosovo in the past. The colours and craftsmanship of textiles, metalwork and carved wood glow in the old rooms.

The museum also holds a small archaeological section of stelae dating from the second century and some artefacts from even earlier.

CONTACT: Besa Berisha

Phone: +377 44 392605 (Albanian); 039 431 976

Opening hours: Monday to Friday 08.00 – 16.00 (closed for lunch 12.00 to 13.00); Saturday and Sunday 10.00 – 14.00

Address: Sheshi Haxhi Zeka, Pejë

(Video by/ Video nga Charles Lewry)

Në këtë shtëpi të stilit tradicional të ‘konakut’ gjendet një xhevahir: këtu ruhen një koleksion i artefakteve etnografike si dhe rekonstruktime nga të cilat mund të krijojmë një përshtypje lidhur me elegancën e jetës qytetare të së kaluarës në Kosovë. Ngjyrat dhe mjeshtria e tekstileve dhe produktet artizanale nga metali dhe druri i gdhendur shndërrisin në dhomat e vjetra të muzeut. Shtëpia, gjegjësisht, ‘Konaku i Tahir Beut’, daton nga shekulli XVIII.

Muzeu gjithashtu ka një seksion të vogël arkeologjik të stelave nga shekulli i dytë dhe do eksponatë që janë edhe më të lashta.

Kontakti: Besa Berisha

Telefoni: +377 44 392605; 039 431 976

Orari: E hënë – e premte: 08:00 – 16:00 (pauza: 12:00 – 13:00); e shtunë – e dielë: 10:00 – 14:00

Adresa: Sheshi “Haxhi Zeka” – Pejë

Find the museum on our specially-created Google map

Shih ku ndodhet muzeu në hartën tonë speciale të Google.

Ovaj tradicionalni „konak“ čuva kolekciju nakita etnografskih rukotvorina kao i rekonstrukcija dajući osećaj za eleganciju gradskog života na Kosovu u prošlosti. Boje i obrada tekstila, radovi u metalu i izrezbareno drvo šire sjaj u starim sobama. Muzej takođe čuva i mali arheološki deo sa stećcima iz drugog veka i neke rukotvorine još od ranije.

Kontakt Besa Berisha

Telefon +377 44 392605 (Albanski); 039 431 976

Radno vreme: Ponedeljak do petka od 08:00-16:00 (zatvoreno za ručak od 12:00 do 13:00): Subotom i nedeljom od 10:00-14:00

Adresa: Čaršija Hadji Zeka, Peć

DSC_1513

(photo by Virtyt Morina/ fotografia nga Virtyt Morina)

The museum is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Muzeu është një prej 10 pikave të turizmit të qëndrueshëm për të cilat ofrojmë informatë. Shfrytëzo menynë në të djathtë për të zbuluar pikat tjera.

Muzej je jedan od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s