The silver filigree co-operative in Prizren/ Punëtoria Filigran ShPK në Prizren/ Radionica filigran-obrade srebra u Prizrenu

*IMG_2711 copy 2

(photo by/ fotografia nga/ foto Laura Marsolek)

Filigree is a traditional metalsmithing technique popular in the city of Prizren where you can find a jewellery store around every corner. But to see the making in process, you must travel to the outskirts of the town where 10 artisans work from a one-room studio in a largely vacant factory building. Faik Bamja is the manager of the business known simply as Filigran ShPK. He welcomes locals, camera crews, and tourists with a cup of Turkish coffee and a front-row seat at the workbench.

Visitors have the opportunity to watch the artisans delicately curl fine, twisted wires no thicker than a sheet of paper into intricate spiral forms and fit them into wire frames, which are then covered in a blanket of solder dust to be fired into place. The resulting adornment has a fragile, lace-like effect. Head designer and master filigree artist, Bashkim, will gladly give you a demonstration, and let you look through his book of filigree designs. If you’re feeling bold, the artisans will gladly offer you a set of tweezers and let you try your hand at the art.

(Video by/ Video nga Charles Lewry)

For more information and to view more works, check out Filigran’s website

CONTACT: Faik Bamja

Phone: +377 44 139539 (speaks Albanian, Serbian and some English)

Email: filigranpz@gmail.com

Working days: Monday to Friday

Find the filigree co-operative on our specially-created Google map

Filigrani është një teknikë tradicionale e të punuarit të fijës dhe kokrës së argjendit, dhe është shumë e popullarizuar në Prizren. Këtu mund të gjeni argjendari në secilin kënd të qytetit, por për të parë procesin e punës, ju duhet të vizitoni punëtorinë në dalje të qytetit. Në këtë punëtori, që zë një dhomë të një fabrikeje të braktisur, punojnë 10 artizanë. Faik Bamja është menaxheri i ndërmarrjes të njohur si Filigran ShPK. Ai i mirëpret vendasit, ekipet e kamerave dhe turistët me një filxhan kafe turke, teksa i fton të ulen dhe të shohin procesin e punës nga afër.

Vizitorët mund të shohin se si artizanët i lakojnë me shumë kujdes telat e hollë sa një fletë letre dhe krijojnë forma të elaboruara spirale, të cilat i vendosin në korniza prej teli dhe i flakërojnë. Stolia e fituar të lë përshtypjen e gabuar të brishtësisë. Kryedisenjatori dhe mjeshtri i artit të filigranit, Bashkimi, nuk heziton t’ju demonstrojë punën dhe t’ju lë të shfletoni librin e tij me dizajne filigrani. Nëse merrni guximin ta provoni veten në artin filigran, artizanët do t’ju huazojnë me shumë qejf një pale piskatore.

Për më shumë informata dhe fotografi, vizitoni faqen e internetit të Filigran ShPK

Kontakt: Faik Bamja

Telefoni: +377 44 139539 (flet shqip, sërbisht dhe pak anglisht)

Email: filigranpz@gmail.com

Orari i punës: nga e hëna deri të premten

Shih ku ndodhet kooperativa në hartën tonë speciale të Google.

Filigran je tradicionalna tehnika obrade metala veoma poznata u Prizrenu, gradu u kome možete naći prodavnicu nakita na skoro svakom ćošku. Međutim, da biste se upoznali sa procesom same izrade, morate da odete na periferiju grada gde 10 zanatlija rade u jednoj prostoriji u velikoj zgradi fabrike. Faik Bamja je rukovodilac posla poznatog jednostavnije kao FiligranShPK. Kod njega su dobrodošli meštani, ekipe sa kamerama i turisti sa šoljom turske kafe i u prvom redu za radnim stolom.
Posetioci imaju priliku da posmatraju zanatlije kako delikatno upleću savijene niti žice ne deblje od lista papira u složenu spiralu i smeštaju ih u okvire od žice, koji se potom stavljaju u prašinu za lemljenje kako bi se sve spojilo. Nakit dobijen na taj način izgleda krhko i poput čipke. Glavni dizajner i majstor filigrana, Baškim, rad je da pokaže, a dozvoliće vam i da prelistate njegovu knjigu sa nacrtima filigrana.

Ako osećate da biste se oprobali, zanatlije će vam rado ponuditi komplet klešta i dopustiti vam da isprobate vaše umetničke veštine.
Za više informacija i da biste videli još radova, pogledajte Filigran veb-stranica.

Kontakt: Faik Bamja

Telefon: +377-44-139-539 (govori Albanski, Srpski i malo Engleski)

Email: filigranpz@gmail.com

Radni dani: od ponedeljka do petka

Pronadji filigran zadrugu na našoj posebno napravljenoj Google karti.

The filigree co-operative is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Punëtoria e filigranit është një prej 10 pikave të turizmit të qëndrueshëm për të cilat ofrojmë informatë. Shfrytëzo menynë në të djathtë për të zbuluar pikat tjera.

Filigran radionica je jedna od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s