The Kulla of Rame Zymberi guesthouse/ Kulla e Rame Zymberit/ Rame Zymberi kula -pansion

*_MG_4799  (photo by/ fotografia nga/ foto Layla Baraké)

Built in 1860 and with all the characteristics of the traditional Albanian kulla (stone house), the tower of Rame Zymberi has been in the possession of Zymber’s family for 5 generations. Following its damage during the war, the kulla was restored in order to serves as a guest house.

The kulla is in Junik, the largest village and smallest municipality in Kosovo, located between Decan and Gjakova/ Djakovica, and perfectly placed for those interested in walking Kosovo’s highest peak, Gjeravica. ,

The kulla is a clever mix of traditional features with modern facilities. The ground floor which was traditionally used as a stable has been transformed into a homey restaurant that also extends to the front yard with a beautiful, relaxing garden in view. The first floor, where the family used to live, has three traditionally maintained bedrooms and two modern bathrooms. The second floor, traditionally the men’s room or the ‘oda’, has a fireplace, traditional rugs, foam mattresses around the edge of the room  and beautiful decoration,

With Wi-Fi available in the building, guests can share their experiences with friends and family while enjoying the amenities at offer. Whether you are enjoying a romantic trip with your partner or you are on a business conference or meeting, the kulla has a lot to offer.

CONTACT: Zymber (speaks Albanian)

Phone: +377 45 394084 or +377 44 146960

Junik is marked on our specially-created Google map, but note that the kulla is not easy to find, even with the use of maps. These further directions might be useful.

Video by: Charles Lewry

E ndërtuar në vitin 1860 dhe me të gjitha veçoritë e kullës tradicionale shqiptare, kulla e Ramë Zymberit ka qenë në pronësinë e familjes Zymberi tanimë për pesë gjenerata. Kulla u restaurua për të shërbyer si bujtinë pas dëmeve që i pësoi gjatë luftës.

Kulla ndodhet në Junik, fshatin më të madh dhe komunën më të vogël të Kosovës, në afërsi të Deçanit dhe Gjakovës dhe në vendin ideal për ata që janë të interesuar të ngjiten në Gjeravicë, majën më të lartë në Kosovë.

Në këtë kullë gjendet një përzierje e zgjuar e veçorive tradicionale me kushte moderne. Kati përdhesë, i cili tradicionalisht shfrytëzohej si ahur, është shndërruar në një restorant të vogël, që zgjatet e del deri në oborr dhe ka nje pamje të bukur dhe relaksuese nga kopshti. Në katin e parë, në të cilin banonte dikur familja, gjenden tre dhoma të gjumit të stilit tradicional dhe dy banjo moderne. Kati i dytë, në të cilin tradicionalisht ndodhej oda e burrave, është i pajisur me një oxhak, çilimë tradicional, dyshekë rreth murit dhe stoli të bukura.

Musafirët mund t’i ndajnë përvojat e tyre me miq dhe familje përmes lidhjes Wi-Fi të ndërtesës teksa e shijojnë rehatinë e kullës. Pa marrë parasysh se a jeni duke e shijuar një udhëtim romantik me partnerin tuaj, apo ndodheni në nje udhëtim pune, kulla ka shumë për t’ju ofruar.

Kontakt: Zymberi (flet shqip)

Telefoni: +377 45 394084 ose +377 44 146960

Junikun e kemi shënuar në hartën tonë speciale të Google, por kullën mund ta gjeni lehtësisht, pa nevojë për hartë. Gjithashtu, këto udhëzime shtesë mund të jenë të dobishme.

Sagrađena 1860. godine i sa svim karakteristikama tradicionalne albanske kule (kamene kuće), Rame Zimberi toranj je pripadao Zimberi porodici kroz 5 generacija. Nakon što je bila oštećena tokom rata, kula je bila restaurirana i pretvorena u pansion.
Kula je u Juniku, najvećem selu i najmanjoj opštini na Kosovu, nalazi se između Dečana i Gjakova/Đakovice, i na savršenom mestu za one koje su zainteresovani za šetnju do najvišeg vrha Kosova, Đeravice. Kula je pametan spoj tradicionalnih obeležja i modernih sredstava. Prizemlje koje je tradicionalno korišćeno kao konjušnica preobraženo je u prijatan restoran sa izlazom na prednje dvorište i sa pogledom na prelepu opuštajuću baštu. Na prvom spratu, gde je porodica uobičavala da živi, nalaze se tri tradicionalno opremljene spavaće sobe i dva moderna kupatila. Na drugom spratu, nalazi se tradicionalna muška soba ili „oda“ u kojoj je mali kamin, tradicionalni ćilimi, spužvasti dušeci postavljeni po rubovima sobe i prelepi ukrasi.

Dostupnost bežičnog interneta u zgradi, omogućava gostima da podele svoja iskustva sa prijateljima i porodicom uživajući, pritom, u uslugama koje su im na raspolaganju. Bilo da ste na romantičnom proputovanju sa partnerom ili da ste na poslovnom skupu ili sastanku, kula ima mnogo toga da ponudi.

Kontakt: Zymber (govori Albanski)

Telefon: +377 45 394084 ili +377 44 146960

Junik je označen na našoj posebno za to kreiranoj Google mapi, ali videćete da kulu nije jednostavno pronaći, čak ni uz pomoć mape. Ova dalja uputstva bi mogla da vam budu od koristi.

The Kulla is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Kulla është një prej 10 pikave të turizmit të qëndrueshëm për të cilat ofrojmë informatë. Shfrytëzo menynë në të djathtë për të zbuluar pikat tjera.

Kula je jedna od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s