10 unmissable tourist sites in Kosovo/ 10 vende turistike te pashmangshme ne Kosove/ 10 nezaobilaznih turističkih destinacija na Kosovu

This site showcases 10 unmissable sites in Kosovo. They have been chosen for their commitment to preserving Kosovo’s environment and heritage. Thank you Charlie and Doreen for all your contribution!

Use the menu on the right or the link under each photo to read more about each location and how to visit. Each site is also marked on our specially created Google map.

Kjo faqe synon të prezantojë 10 vende turistike në Kosovë, të cilat duhet t’i shihni patjetër. Këto vende janë përzgjedhur për shkak të përkushtimit të tyre për të ruajtur trashëgiminë dhe mjedisin e Kosovës. Faleminderit Charlie and Doreen per te gjithe kontributin tuaj!

Ju mund të lexoni më shumë për secilin lokacion dhe drejtimet për ta gjetur atë duke naviguar nëpër menynë në të djathtë ose duke shtypur vegëzën nën fotografinë përkatëse. Secila prej këtyre faqeve është e shënuar në hartën tonë speciale të Google.

Predstavljamo vam 10 nezaobilaznih destinacija na Kosovu. Izabrane su zbog udela koje imaju u očuvanju okoline Kosova i njegovog nasleđa. Ako odete u meni na desnoj strani ili kliknete na link ispod svake fotografije možete da pročitate više o svakoj pojedinačnoj destinaciji i kako da je posetite. Svaka destinacija je takođe označena na našoj posebno za to kreiranoj Google- mapi.

**_MG_4778

The Kulla of Rame Zymberi Guesthouse, Junik (photo by Layla Baraké)

Bujtina Kulla e Ramë Zymberit, Junik (fotografuar nga Layla Baraké)

Rame Zymberi kula pansion, Junik (foto Layla Barake)

*IMG_2711 copy 2

The silver filigree co-operative in Prizren (photo by Laura Marsolek)

Punëtoria Filigran ShPK në Prizren (fotografia nga Laura Marsolek)

Radionica filigran-obrade srebra u Prizrenu (foto Laura Marsolek)

Valon Shkodra

The Ethnological Museum in Pristina (photo by Valon Shkodra)

Muzeu Etnologjik në Prishtinë (fotografia nga Valon Shkodra)

Etnološki muzej, Priština (foto Valon Shkodra)

*5fztLed4Y3ErpglokpRu_nNR-bJnO88AFk7eLp5xqDs

The town of Janjevo/a

Qyteza i Janjevës

Janjevo

01

Rural tourism in Novo Brdo/ Artana (photo: Arben Llapashtica)

Turizëm rural në Artanë (foto nga Arben Llapashtica)

Novo Brdo

*Room_8-2

Hotel Gracanica (photo by Atdhe Mulla)

Hotel Graçanica (fotografia nga Atdhe Mulla)

Hotel Gračanica (foto Atdhe Mulla)

*Hangjik Pleme Dhoma Gjumi

Hangjik Guesthouse, Runjeve, near Kacanik

Bujtina Hangjik, Runjevë, afër Kaçanikut   

Pansion Hangjik

DSC_1604

The Museum of Peja/ Pec (photo by Virtyt Morina)

Muzeu i Pejës (fotografia nga Virtyt Morina)

Muzej u Peći (foto Virtyt Morina)

BEAR SANCTUARY PRISHTINA / KOSOVO

The Bear Sanctuary Prishtina – near Badovc Lake (photo by Mihai Vasile)

Pylli e arinjëve në afërsi të liqenit të Badovcit (fotografia nga Mihai Vasile)

Sklonište za medvede, Priština (foto Mihai Vasile)

 

 

*_MG_4873

Wine tours in Rahovec/ Orahovac (photo by Layla Baraké)

Turne verërash në Rahovec (fotografia nga Layla Baraké)

Orahovac vinski put (foto Layla Baraké)

The project to promote and network these sites was kindly supported by an EU Culture for All grant to NGO The Ideas Partnership.

Projekti për promovimin dhe forcimin e rrjetit të këtyre pikave turistike është mundësuar nga një grant EU Culture for All, ndarë OJQ-së The Ideas Partnership

Promocija projekta i postavljane ovih destinacija na internet bili su ljubazno podržani od strane evropske organizacije „Kultura na poklon“ nevladinoj organizaciji „The Ideas Partnership“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s